Stages Indoor Cycling
Courses
Courses

FULL DAY COURSES

Courses
INSTRUCTOR FUNDAMENTALS
9 Hour Course

Η εκπαίδευση αυτή θα σας προετοιμάσει να διδάξετε μία τάξη εσωτερικής ποδηλασίας. Θα μάθετε για τη διαδικασία προετοιμασίας και σχεδιασμού του μαθήματος, που ξεκινά πριν μπείτε στην αίθουσα διδασκαλίας και τελειώνει στο τέλος του μαθήματος, ώστε να είσαστε έτοιμοι να ακούσετε τις εντυπώσεις των μαθητών σας και να μάθετε αν διασκέδασαν, ένιωσαν το ισχυρό κίνητρο της συμμετοχής, εισέπραξαν το αποτέλεσμα της προπόνησης! Αυτή είναι η αρχή ενός απίστευτου ταξιδιού για εσάς και τα μέλη της τάξης σας.

Συνοπτικά:

 • Προετοιμασία και αξιολόγηση με βίντεο τα όποια παρέχονται πριν την ημέρα της εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλιστεί πως όλοι οι συμμετέχοντες ξεκινούν έχοντας μία βασικού επιπέδου κατανόηση της λειτουργίας των Stages Bikes, του StagesFit και του Stages Powermeter.
 • Η εφαρμογή SCU App είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες. Χρησιμοποιείται για όλες τις ανάγκες του μαθήματος και είναι σχεδιασμένη για τη βέλτιστη χρήση σε έξυπνα κινητά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.

This course will prepare you for leading a Stages indoor cycling class. It will take you through the process of planning your class, which begins even before you step into the studio to teach, all the way through to the very end, where you feel confident to ask for feedback about your fun, motivational, results orientated class. This is the beginning of a powerful journey for you and your clients.

Inclusions:

 • Pre-training video preparation and assessment to ensure all attendees start class with a basic understanding of Stages bike function, StagesFit, and Stages Power meter operation.
 • The SCU app is complimentary to all class attendees. Used for all in-class coursework needs, our app is optimized for mobile and designed for any device.
Courses
INSTRUCTOR ESSENTIALS
9 Hour Course

Η εκπαίδευση αυτή που διδάσκεται από ένα επιλεγμένο μέλος της Stage Master Educator Team, είναι η ναυαρχίδα των εκπαιδεύσεών μας και σχεδιάστηκε ώστε με εξάσκηση εννέα ωρών, να μεγιστοποιήσει την επιτυχία του studio. Το Instructor Essentials καλύπτει της αρχές της εκπαίδευσης με τη χρήση βατόμετρου (powermeter), ζώνες μέτρησης Καρδιακών Παλμών, καθορισμό στόχων, ανάλογα με την ένταση και το χρόνο, βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας σε μία τάξη με τη χρήση βατόμετρου, προσαρμοσμένες στα δεδομένα των ποδηλάτων Stages SC.

Συνοπτικά:

 • Credits Συνεχούς Εκπαίδευσης από: 0.8 ACE/8.0 AFAA/.8 NASM/canfitpro 4PTSand 4FIS/ AFLCA 8.0
 • Προετοιμασία και Αξιολόγηση με βίντεο τα όποια παρέχονται πριν την ημέρα της εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλιστεί πως όλοι οι συμμετέχοντες έχουν κατανοήσει τις λειτουργίες των Stages Bikes, StagesFit και Stages Power Meter.
 • • Η εφαρμογή SCUApp είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες. Χρησιμοποιείται για όλες τις ανάγκες του μαθήματος και είναι σχεδιασμένη για τη βέλτιστη χρήση σε έξυπνα κινητά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.

Taught by an esteemed member of the Stages Master Educator team, our flagship 9-hour power-based training is designed to maximize your studio’s success. Instructor Essentials covers principles of training with a power meter, power zones, goal setting, anchoring time and effort, best practices for teaching with power meters in a class setting, and Simple Sets, along with the ins and outs of the Stages SC bikes and power meters.

Inclusions:

 • Continuing Education Credits/Units from: 0.8 ACE/8.0 AFAA/.8 NASM/canfitpro 4PTS and 4FIS/ AFLCA 8.0
 • Pre-training video preparation and assessment to ensure all attendees start class with a basic understanding of Stages bike function, StagesFit, and Stages Power meter operation.
 • The SCU app is complimentary to all class attendees. Used for all in-class coursework needs, our app is optimized for mobile and designed for any device.

PARTIAL DAY COURSES

Courses
4 HOUR POWER
4 Hour Course

Explore the Stages Cycling Power Console, and discover exactly how to make the data work for you. More than just an equipment orientation, learn how to maximize the console’s perceived value to your participants and how to interpret the numbers – all while riding the first bike to provide consistent, direct power measurement. Come experience the future of indoor cycling for yourself and learn how Stages Cycling University is Delivering Measurable Progress™.

Inclusions:

 • Continuing Education Credits/Units from: .3 ACE/2.75 AFAA/.3 NASM/canfitpro 3PTS and 3FIS/ AFLCA 4.0
 • Pre-training video preparation and assessment to ensure all attendees start class with a basic understanding of Stages bike function, StagesFit, and Stages Power meter operation.
 • The SCU app is complimentary to all class attendees. Used for all in-class coursework needs, our app is optimized for mobile and designed for any device.
Courses
MASTER CLASS WORKSHOP
2 Hour Course

Continuing Education Credits/Units from: .2 ACE / 1.75 AFAA / .2 NASM / canfitpro 2PTS and 2FIS / AFLCA 2.0

 • Flexibility! The workout portions of these courses are open to members (see member rate above). Get your members and instructors fired up in a master class, then let the instructors stick around for hour 2 to see how it’s done.
 • Detailed workout profile and accompanying handout included.

WORKSHOPS

Courses
PARTY WITH A PURPOSE

For sites looking at investing in a heads up group display, this is the perfect opportunity to take Stages Flight for a test flight! Determine your Power Rx in the first 10 minutes of class, then ride the rainbow. It’s that simple! No need to remember numbers or averages... simply color match for a perfectly personalized, multi-media filled par-tay! This best-practices group display ride features Stages Flight; where gettin’ it done meets keeping it fun!

Courses
SMARTER INDOOR CYCLING: THE ART OF GOAL SETTING

“A goal properly set is halfway reached.” ~ Zig Ziglar
Setting goals is the first step in turning the impossible into the achievable. Having a powerful goal drives motivation and discipline, making the act of achieving greatness almost inevitable. Learn the secrets of goal setting and lead your members to success!

Courses
POWER & PLAY: MUSIC, WATTS, & THE INVISIBLE ROAD

Are you passionate about your music and are looking to take your music skills to the next level? How can we put together BPMs and Watts to create an unforgettable training experience? Join us to reveal the mysteries of mixing as we learn how to create killer, purposeful playlists that support our training goals.

Courses
CUE/muni/K/shōn: THE POWER OF VERBAL CUEING

"The art of communication is the language of leadership." ~ James Humes
To become the leaders our members need, we must become 'Multi-lingual'. Comparison and Analogy, Perceived Exertion, Heart Rate and of course, Power, are the languages we need to master to ensure we can inspire action, set the right direction, generate good decisions and, ultimately, ensure success for our members. Unveil the secrets of powerful cue-munication and become the catalyst of positive change!

Courses
IT'S A BEAUTIFUL DAY IN YOUR NEIGHBORHOOD

In this workshop, we will discover our Power RX through a shortened FTP test to identify our Power Training Zones. Then we’ll put those numbers to work on a course in your town that we’ll design live as a group. We finish with a ride that is as challenging as you want it to be. The King of The Mountain challenge could be yours!

Courses
TRIPLE THREAT MINDSET

Are you a triple threat indoor cycling instructor? Do you have the chops to keep The Beat Junkies, The Traditionalists and the Power Purists coming back for more? At Stages, we know that the secret to getting results is doing the right amount of work for just the right amount of time, independent of which playlist you choose and what style you use to deliver the goods. Ready yourself for a Triple Treat; three stylistically different mini rides adaptable to any studio culture using the same music for each! Make yourself indispensable at any studio by changing the way you view class planning and prep.

Courses
YOUR OPTIMAL INTERVALS

Interval training's value is well known in the fitness world, but on an indoor bike, coaching intervals that assure your participants the most value for their effort is tough to prove. Is there, in fact, a point when attempting just one additional interval repeat is actually detrimental? In this interactive Stages Indoor Cycling session, we'll look at how the pros do it and why.

Courses
OH NO! NOT THE POWER POLICE!

Consoles and power measurement for indoor cycling are here to stay. But every new device invites creative misuses and abuses. Avoid getting caught by never committing a crime in the first place! You’ll learn the most common infractions against the consoles as well as our top 10 best power practices. Learn Simple Sets that will give you hours of new ride content and provide priceless “aha!” moments for your participants. Come see how easy it is to use today’s data on the power console to achieve tomorrow’s goals.

Courses
FTP ANCHORING

How hard is 'hard'? Feelings can be deceiving, creating the ‘illusion of work’ and not allowing our members to achieve the results they're looking for. In this workshop, we will discover our Power RX through an FTP test to identify our Power Training Zones and Best Sustainable Effort.